logo print  logo ocmw print

Bekendmaking kennisgeving plan MER

maandag 03 februari 2020

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat een kennisgevingsdossier plan MER is ingediend door Provincie Antwerpen in verband met plan – MER “Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen”.

De volledig verklaarde kennisgeving is raadpleegbaar gedurende de periode van 03/02/2020 tot 02/04/20120  via de volgende kanalen:

  • Via de website van het Team Mer (omgevingvlaanderen.be)
  • Ter plekke op het provinciehuis van Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen) en via de website van de provincie (provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte)
  • Bij de milieudienst, Vredelaan 1, 2490 Balen tijdens de openingsuren en via 'downloads' hieronder

Eventuele opmerkingen aangaande het plan MER kunnen tot en met 2 april 2020 doorgegeven worden:

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel; via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer;
  • via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop de burger zijn eventuele opmerkingen kan formuleren.

Nieuwsoverzicht

Contact

Milieudienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be
Naar top