logo print  logo ocmw print

Vacature: 2 directeurs gemeentelijk basisonderwijs

dinsdag 21 januari 2020

Gemeente Balen is op zoek naar twee directeurs gemeentelijk basisonderwijs. Interesse? Stuur dan je kandidatuur per aangetekende brief ten laatste op 21 februari 2020 (poststempel als bewijs) aan het College van Burgemeester en Schepenen, Vredelaan 1, 2490 Balen.


Aanwervingsvoorwaarden

  • In vast verband benoemd zijn in het onderwijs in een van de wervings-, selectie- of bevorderingsambten voor ten minste een halve opdracht in hoofdambt.
  • Houder zijn van een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs, vastgesteld voor dit specifieke bevorderingsambt.
  • Op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 5 jaar verworven hebben in het door de Vlaamse gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, als lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel, voorafgaand aan de bevordering tot het ambt van directeur.
  • Slagen voor een bekwaamheidsexamen: schriftelijk en mondeling gedeelte en een psychotechnische proef.


Interesse?

De kandidaturen moeten per aangetekende brief ten laatste op 21 februari 2020 (poststempel als bewijs) worden toegestuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Vredelaan 1, 2490 Balen.

De kandidatuur dient vergezeld te zijn van de volgende documenten:

  • Een curriculum vitae
  • Een afschrift van alle diploma’s en/of getuigschriften die het bekwaamheidsbewijs vormen
  • Een bewijs dat je aan de anciënniteitsvoorwaarde voldoet
  • Een uittreksel uit het strafregister dat op de uiterste datum van inschrijving niet meer dan zes maanden vooraf werd afgeleverd

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een termijn van twee jaar.


Meer info

Bekijk het functieprofiel bij 'downloads' hieronder of contacteer de dienst Onderwijs en Gezin (014/74 40 69).

Nieuwsoverzicht

Contact

Dienst gemeentelijk onderwijs

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 69
e-mail
onderwijs@balen.be
Naar top