logo print  logo ocmw print

Maartstormen erkend als ramp

woensdag 08 januari 2020
De stormen die tussen 9 en 15 maart 2019 over ons land raasden, zijn op Balens grondgebied erkend als algemene ramp. Wie schade heeft geleden aan goederen die niet gedekt zijn door de woningverzekering, kan bij het Vlaams Rampenfonds een financiële tegemoetkoming aanvragen t.e.m. 31 maart 2020.

De Vlaamse Regering heeft de storm en de rukwinden tussen 9 en 15 maart 2019 als algemene ramp beschouwd op 13 december 2019. De gemeente Balen behoort tot het gebied dat hierbij is afgebakend. Het Besluit hierover werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2019.


Welke schade komt niét in aanmerking voor het Rampenfonds?

Wie schade heeft geleden aan goederen die gedekt zijn door de woningverzekering, moet zijn verzekeraar contacteren i.v.m. een vergoeding. In iedere woningverzekering (brand en eenvoudige risico’s) is de dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen. Deze verzekering geldt ook voor schade aangericht door storm- en rukwinden.  Het Vlaams Rampenfonds komt dus niét tussen voor verzekerbare schade in het kader van deze dekking.

Het gaat hier bijvoorbeeld om gebouwen in opbouw, tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken, afsluitingen, hagen, tuinen, aanplantingen, terrassen. Bekijk hier het volledige overzicht.


Welke schade komt wél in aanmerking voor het Rampenfonds?

Het Vlaams Rampenfonds komt wél tussen voor:

  • Goederen die geen eenvoudig risico vormen
  • Goederen die van verzekeringsdekking uitgesloten zijn (o.a. niet-binnengehaalde oogsten, levende veestapel buiten het gebouw, bodem, teelten, bosaanplantingen)
  • Voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport
  • Goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (personen afhankelijk van een leefloon of een gelijkwaardige uitkering)
  • Openbare domeingoederen

Bekijk hier het volledige overzicht.


Hoe aanvraag financiële tegemoetkoming indienen?

Je kan bij het Vlaams Rampenfonds een een financiële tegemoetkoming aanvragen t.e.m. 31 maart 2020. Je doet dit bij voorkeur digitaal via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dit biedt voor getroffenen de zekerheid dat hun aanvraag correct en volledig werd ingediend.


Meer info

Vlaams Rampenfonds, 02/553 50 10, rampenfonds@vlaanderen.be

Nieuwsoverzicht
Storm

Contact

Veiligheid

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
veiligheid@balen.be
Naar top