logo print  logo ocmw print

Wil jij als deskundige advies geven over ruimtelijke ordening?

dinsdag 19 november 2019
De gemeente is op zoek naar deskundigen om te zetelen in de GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening. De GECORO vergadert minstens tweemaal per jaar en behandelt specifieke (boven)gemeentelijke aangelegenheden en dossiers over ruimtelijke ordening. Stel je kandidaat vóór 20 januari 2020.

Bij elke nieuwe legislatuur stelt men een nieuwe GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening (kortweg GECORO) samen. In de gemeenteraadszitting van 25 februari 2019 werd beslist dat men hiervoor 12 leden gaat aanstellen, waarvan 4 deskundigen en 8 vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen. De vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen zijn intussen volledig ingevuld.

Stel je kandidaat als deskundige

Na een eerste oproep werden nog niet alle plaatsen voor de deskundigen (4 leden en 4 plaatsvervangers) ingevuld. Deskundigen op het vlak van ruimtelijke ordening, beroepshalve of door interesse, kunnen daarom tot uiterlijk 19 januari 2020 nog hun kandidatuur indienen via het e-loket.

Info: Ann Claessen, afdelingshoofd omgeving en openbaar domein, 014/74 40 86, ann.claessen@balen.be

Nieuwsoverzicht
Ruimtelijke ordening

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be
Naar top