logo print  logo ocmw print

Vraag tijdig je verwarmingstoelage of mazoutpremie aan

dinsdag 19 november 2019

Wie een laag inkomen heeft, een verhoogde tegemoetkoming ontvangt van de mutualiteit of in collectieve schuldenregeling is, kan een verwarmingstoelage of mazoutpremie aanvragen via het ocmw. Let er op dat je dit uiterlijk 60 dagen na de leveringsdag doet!

Je kan enkel een verwarmingstoelage of mazoutpremie aanvragen voor de levering van mazout, verwarmingspetroleum type c of bulkpropaangas. Een laag inkomen betekent concreet dat het jaarlijks belastbare bruto-inkomen van het huishouden lager is dan of gelijk is aan € 19.105,58, verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste.

Als je denkt dat je in aanmerking komt, dan kan je op de volgende momenten terecht aan de balie van het ocmw voor een aanvraag bij het stookoliefonds:

  • Maandag: 9u-11u30
  • Dinsdag: 9u-11u30
  • Woensdag: 9u-11u30
  • Donderdag: 13u-17u30
  • Vrijdag: 9u-11u30

Breng dan zeker je identiteitskaart, de identiteitskaart van de persoon voor wie je een aanvraag indient, de factuur van de levering, en een klevertje van jouw ziekenfonds mee.

Info: Ocmw-huis, Veststraat 60, tel. 014/82 98 48, info@ocmwbalen.be

Nieuwsoverzicht

Contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 13u - 17u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top