logo print  logo ocmw print

Donderdag 14 november is het Wereld Diabetes Dag

vrijdag 08 november 2019
Bij diabetes ('suikerziekte') leeft onterecht het idee dat je het krijgt van teveel suiker eten. Je hebt echter het meeste kans om diabetes te krijgen als je overgewicht hebt en weinig beweegt, of als je erfelijk belast bent. Een gezonde leefstijl kan dit voorkomen. Informeer bij je huisarts.

Wat is diabetes?

Diabetes is een chronische aandoening die gekenmerkt wordt door een te hoog suikergehalte in het bloed. Vroeger sprak men ook van 'suikerziekte'.

Type 1 en type 2 diabetes zijn de meest voorkomende vormen. Een tijdelijke vorm van diabetes die kan optreden in de zwangerschap, is 'zwangerschapsdiabetes'. Daarnaast zijn er nog enkele zeldzame vormen van diabetes.

Wat is type 1 diabetes?

Type 1 diabetes ontstaat meestal bij kinderen of jongvolwassenen (jonger dan 40 jaar) en treft minder dan 10% van alle personen met diabetes.

Bij type 1 diabetes valt het eigen afweersysteem de bètacellen van de alvleesklier aan en vernietigt ze. Het lichaam maakt daardoor geen of onvoldoende insuline aan. Vandaar dat het vanaf de diagnose noodzakelijk is om levenslang insuline in te spuiten. Opmerkelijk is dat bij diagnose de symptomen meestal op korte tijd optreden en doorgaans zeer uitgesproken zijn. Het gaat vooral om veel plassen, dorst, vermageren en vermoeidheid.

Over het ontstaan is nog niet alles geweten. Vermoedelijk spelen erfelijke factoren een rol, maar daarnaast ook virusinfecties, bepaalde voeding, te weinig zonlicht,…

Wat is type 2 diabetes?

Meer dan 90% van de mensen met diabetes, hebben diabetes type 2. Dit treedt vooral op vanaf de leeftijd van 40 jaar.

Bij type 2 diabetes liggen twee problemen aan de basis: er wordt nog wel insuline aangemaakt maar in onvoldoende hoeveelheden, en daarnaast is de werking van het aanwezige insuline verminderd. Erfelijke aanleg speelt een rol, maar met name bij overgewicht en bij gebrek aan lichaamsbeweging neemt de kans om de ziekte te krijgen toe (naast hoge bloeddruk en ongezond eten). Dit zijn ook belangrijke verklaringen voor de sterke toename van type 2 diabetes in de bevolking. Omgekeerd kan men door een gezonde leefstijl type 2 diabetes goed voorkomen.

In tegenstelling tot type 1 diabetes hebben veel personen weinig of geen klachten bij de diagnose van type 2 diabetes. Zij kunnen hier dus jarenlang mee rondlopen zonder het te weten. Vaak komt de diagnose er eerder toevallig, bijvoorbeeld bij een arbeidsgeneeskundig onderzoek of naar aanleiding van een verwikkeling zoals een slecht genezende voetwonde of kramp in voeten of tenen. Infecties van de penis of de vagina kunnen ook een eerste teken zijn, net zoals herhaalde blaasontstekingen. Enkel bij mensen die al langere tijd diabetes hebben, zijn er meer herkenbare symptomen zoals dorst, veel plassen en vermoeidheid.

Preventie van diabetes

De oorzaken van diabetes zijn nog niet volledig begrepen. Belangrijk is de risicofactoren en symptomen te (her)kennen en tijdig in te grijpen. Terwijl type 1 diabetes momenteel niet kan worden voorkomen, weten we dat dit bij type 2 diabetes grotendeels wel het geval is. Type 2 diabetes houdt namelijk duidelijk verband met een ongezonde leefstijl en overgewicht, naast factoren waar men niets kan aan veranderen zoals erfelijke aanleg en leeftijd.

Alarmsignalen diabetes

Type 2 diabetes gaat in tegenstelling tot type 1 diabetes niet gepaard met duidelijke klachten. Bij hoogrisicopersonen is het aangewezen om actief te screenen naar diabetes. Verder moet men ook bedacht zijn op mogelijke alarmtekens.

In tegenstelling tot type 1 diabetes, heeft type 2 diabetes niet altijd even uitgesproken of typische symptomen. Door het sluimerende verloop wordt type 2 diabetes vaak jaren te laat ontdekt. Op het moment van de diagnose is er al heel wat schade aangericht ter hoogte van weefsels en organen.
Er wordt geschat dat ongeveer 1 op 3 mensen die type 2 diabetes hebben, dit niet weten. Het is echter heel belangrijk om bij die groep mensen diabetes zo snel mogelijk op te sporen en risicofactoren duidelijk in beeld te brengen. Op die manier kan men nog tijdig ingrijpen en erger voorkomen.

Volgende symptomen kunnen een ‘alarmbelletje’ doen rinkelen:

  • veel dorst en droge mond
  • dikwijls plassen
  • onverklaarbare vermoeidheid
  • sterk vermageren ondanks normale eetlust
  • moeilijk genezende wonden
  • verminderd gezichtsvermogen
  • krampen, tintelingen of pijnen in voeten of benen
  • herhaalde schimmelinfecties van vagina of penis
  • herhaalde blaasontstekingen

Wanneer je een verhoogd risico hebt voor type 2 diabetes of wanneer je klachten hebt die hierboven werden beschreven, ga dan naar je huisarts. Deze kan met een eenvoudig bloedonderzoek nagaan of je bloedsuiker verhoogd is. Dit bloedonderzoek gebeurt best nuchter.

Laat je tijdig testen om verdere schade aan organen te beperken

Diabetes kan zowel op korte als op lange termijn tot een aantal gezondheidsproblemen leiden. Op korte termijn kunnen ontregelde bloedsuikerwaarden leiden tot uitdroging of bewustzijnsverlies. Te hoge bloedsuikerwaarden richten op termijn heel wat schade aan ter hoogte van verschillende organen.
Op lange termijn kan diabetes leiden tot problemen met hart en bloedvaten, ogen, nieren, zenuwen en voeten. Deze gevolgen worden vaak onderschat.

Diabetes is (nog) niet te genezen, wel te behandelen

Diabetes is een chronische aandoening die vanaf het moment van de diagnose, levenslang je aandacht vraagt: leefstijl, zelfzorg, medicatie,... Hoewel het wetenschappelijk onderzoek naar een blijvende oplossing met rasse schreden vordert, zijn we jammer genoeg nog niet zo ver.

Met de huidige medische mogelijkheden kan diabetes wel doeltreffend behandeld worden. Zo kunnen de problemen op lange termijn (hart- en vaatziekten, nierproblemen, oogaandoeningen,...) die de levenskwaliteit sterk verminderen, maximaal voorkomen worden.
Bij type 2 diabetes is het soms mogelijk om via leefstijlaanpassing, de medicatie tijdelijk te verminderen of te stoppen. 

Test je kennis over diabetes 

Op www.diabetes.be/mythemeter kan je vanaf 14 november online je kennis over diabetes testen. 

Vragen over diabetes?

Heb je vragen over diabetes, spreek erover met je huisarts. Wacht niet te lang. Een tijdige diagnose kan veel kwaad voorkomen.  

Daarnaast kan je ook terecht bij de Diabetes Infolijn via het gratis telefoonnummer 0800/96 333 (elke werkdag van 9u tot 15u) of infolijn@diabetes.be. Zij geven gratis en anoniem informatie over voeding, medicatie, terugbetaling, verzekeringen, rijbewijs,...

Nieuwsoverzicht
Wereld Diabetes Dag logo

Contact

Cel Gezondheid

Open vandaag: 10u - 20u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
dekruierie@balen.be
Naar top