logo print  logo ocmw print

Scholennnieuws: Maak kennis met de mediacoach. Hoe kan zij jou helpen?

dinsdag 05 november 2019
In de Bib is er nu ook een mediacoach (voorlopig 'in opleiding'). Zij helpt om de 'mediawijsheid' te verbeteren. Als eerste is ze op zoek naar jullie problemen/vragen/huidige kennis over mediawijsheid. Geef haar jouw feedback via het e-loket.

Wat is…

mediawijsheid = geheel van competenties die je nodig hebt om kritisch, bewust en actief te kunnen deelnemen aan de huidige mediasamenleving.

Situatie 1: je bent al goed op dreef qua mediawijsheid => deel het

We werken aan een nieuwe vaste rubriek in deze nieuwsbrief, genaamd ‘alle DIGI-BEETJES helpen…’. Het is een eerste poging om de Balense leerkracht wat steun én een deelmogelijkheid aan te bieden op vlak van mediawijsheid.
Bedoeling is hier 1 (of meerdere) interessante app(s) of link(s) mee te geven waarmee je mediawijs aan de slag kan of ging (in de klas).
De input van dit artikel kan door de mediacoach, maar, nog beter, door jullie aangevoerd worden om te delen met je Balense collega’s leerkrachten, want, zoals gezegd, is dit dus ook een ‘mini-share platform’.

Dus: heb je een interessant gegeven rond mediawijsheid in de klas? Waar zoek en vind jij de ‘mosterd’? Laat het ons weten en wij publiceren* het hier…omdat alle digibeetjes helpen.

Situatie 2: je sukkelt nog met …. => laat het ons weten

We bevragen ook graag waar onze Balense leerkracht nog nood aan heeft op vlak van mediawijsheid? Worstel jij als leerkracht met bepaalde zaken rond mediawijsheid (in de klas of daarbuiten): op vlak van sociale media, gaming, internetetiquette, sharenting, apps die je zoekt en niet kan vinden, niet-mediawijze-ouders, problemen met kinderen door social media,… ?

Geef het ons door via het e-loket formulier (graag voor 1 december 2019).
Wij behandelen met discretie en kunnen misschien (op termijn) een antwoord bieden. Dank voor je openheid en input.

Geef jouw input of stel je vraag via het e-loket.


Contact: wendy.geypen@balen.be

Nieuwsoverzicht
Naar top