logo print  logo ocmw print

Werkwijze studietoelage gewijzigd

maandag 26 augustus 2019
Op 1 januari 2019 ging het Groeipakket, de vernieuwde kinderbijslag, van start. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 geïntegreerd in dat Groeipakket. Voor studenten hoger onderwijs wijzigt er niets.

Wat wil dit zeggen voor kleuter, lager of secundair onderwijs?
Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag verloopt via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). Meer info op www.groeipakket.be.

Wat wil dit zeggen voor studenten hoger onderwijs?
Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 nog altijd een aanvraag indienen bij de afdeling Studietoelagen. Dit kan vanaf 1 augustus via www.studietoelagen.be.

Voor wie in het verleden al een toelage kreeg, wordt vanaf september automatisch een dossier opgestart. Je krijgt een vooraf ingevuld formulier waarmee je je gegevens moet bevestigen.

Meer info en het aanvraagformulier vind je op www.studietoelagen.be.

Nieuwsoverzicht
Naar top