Scholennieuws: 28 kinderen kregen gratis huiswerkbegeleiding

donderdag 22 augustus 2019
Met het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht, blikken we even terug op vorig schooljaar. Maar liefst 28 kinderen kregen dankzij enkele vrijwilligers gratis huiswerkbegeleiding. Niet alle ouders zijn in staat om hun kinderen te helpen bij het huiswerk. Ook in 2019-2020 staan de vrijwilligers klaar!

Bij het begin van het vorige schooljaar werden er 28 kinderen uit 25 gezinnen voor het project huiswerkbegeleiding aangemeld. In 6 gezinnen werd omwille van verschillende redenen geen huiswerkbegeleiding opgestart. Hiervan had één gezin afgemeld omdat ze de begeleiding niet nodig vonden. In de plaats daarvan werd door de school een ander kind aangemeld. Dit bracht het totaal op 24 kinderen uit 20 gezinnen. Deze kinderen werden wekelijks gedurende een uur door een vrijwilliger begeleid bij het maken van hun huiswerk.

 

Doelgroep van het project zijn kinderen uit het 1ste leerjaar. Zij krijgen steeds voorrang op huiswerkbegeleiding. Doordat er tijdens het vorige schooljaar voldoende vrijwilligers zich engageerden als huiswerkbegeleider konden ook kinderen uit hogere studiejaren deelnemen. Uit volgende studiejaren namen kinderen deel:

  • 18 kinderen van het 1ste leerjaar
  • 1 kind van het 2de leerjaar
  • 2 kinderen van het 3de leerjaar
  • 1 kind van het 4de leerjaar
  • 1 kind van het 5de leerjaar
  • 1 kind van het 6de leerjaar

 

Voor het schooljaar 2018-2019 kon het project rekenen op 12 enthousiaste vrijwilligers waarvan 5 studenten in het kader van een ervaringsstage voor de opleiding sociaal werk van de Thomas More in Geel.

Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen opnieuw kinderen bij het Vrij CLB Kempen aangemeld worden. De directie ontvangt hiervan kortelings van het Vrij CLB Kempen een mail met de nodige toelichting. Hopelijk kunnen we dit schooljaar ook weer een heel aantal kinderen huiswerkbegeleiding aanbieden. 

Bij vragen kan je steeds contact opnemen met de verantwoordelijke van het project Ann Michiels, ann.michiels@ocmwbalen.be of 014/69 71 93.

Nieuwsoverzicht
huiswerkbegeleiding

Contact

OCMW-huis

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be