Hoog veiligheidsgevoel in politiezone Balen-Dessel-Mol

donderdag 08 augustus 2019
80% van de inwoners van de politiezone Balen-Dessel-Mol voelt zich zelden tot nooit onveilig. Dat blijkt uit de ‘Veiligheidsmonitor 2018’. Overdreven snelheid, sluikstorten/zwerfvuil en hinderlijk parkeren worden ervaren als de grootste buurtproblemen.

De Veiligheidsmonitor is een grootschalige bevolkingsbevraging in samenwerking met de Federale politie en de FOD Binnenlandse zaken. In 2018 kregen 4.200 inwoners van onze politiezone een bevraging in de bus over (on)veiligheidsgevoelens, buurtproblemen, preventie, slachtofferschap en aangifte en de kwaliteit van het politieoptreden. 1.722 personen (41%) van de representatieve steekgroep van burgers ouder dan 15 jaar vulden de vragenlijst bruikbaar in.

“De resultaten leunen sterk aan bij de resultaten van de vorige bevraging in 2011 en zien we in grote lijnen ook bij vergelijkbare politiezones. Toch blijft het een belangrijke bron van informatie. We willen dan ook alle respondenten danken voor hun waardevolle feedback!”, voegt commissaris Robert Lehaen toe.

 

Grootste buurtproblemen

Buurtproblemen die als meest problematisch worden beschouwd, hebben vooral te maken met verkeer. 62% van de bevraagden zijn van mening dat ‘onaangepaste snelheid in het verkeer’ het grootste probleem is, maar ook hinderlijk parkeren, agressief verkeersgedrag en geluidshinder door verkeer staan in de top 5. Sluikstorten en zwerfvuil is met 51% het tweede grootste buurtprobleem volgens de respondenten.

 

Slachtofferschap en aangifte

De burgers geven aan van volgende 3 misdrijven het meest slachtoffer te zijn: iets gestolen uit (bvb wiel, nummerplaat) of beschadigd (bvb spiegel) aan de buitenkant van de auto (13%), fietsdiefstal (11%), inbraak in een computer of smartphone (7%) of oplichting via internet (7%). Dit laatste misdrijf is duidelijk in opmars. Motor- en bromfietsdiefstal wordt het meest aangegeven (100%) bij de politie, gevolgd door woninginbraken (87%). Voor een inbraak in computer/smartphone is er blijkbaar de minste aangiftebereidheid (11%), terwijl dit één van de meest voorkomende delicten is.

 

Beoordeling van het functioneren van de politiediensten

In de peiling naar de tevredenheid over de politie in onze politiezone, scoren we het hoogst op houding en het gedrag van onze politiemensen. 72% van de respondenten is hierover (heel) tevreden. 69% geeft aan (heel) tevreden te zijn over het laatste contact met de politie. Slechts 43% is (heel) tevreden over de aanwezigheid in de straat.

 

Kennis van de wijkagent

Ten opzichte van 2011 blijken meer inwoners hun wijkagent te kennen dankzij direct persoonlijk contact en via onze website of sociale media. Toch weet nog iets meer dan de helft van de respondenten niet wie hun wijkagent is. 3 van de 4 respondenten willen graag meer contact met de wijkagent, vooral in het geval van problemen.

 

Zonaal veiligheidsplan

De resultaten van de Veiligheidsmonitor worden meegenomen in de opmaak van het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan. Dit plan wordt momenteel volop voorbereid en omschrijft de werking van de politie en prioriteiten voor de periode 2020-2025.

 

Meer info: politiezone Balen-Dessel-Mol, tel. 014/33 37 00

Nieuwsoverzicht
Politiezone Balen-Dessel-Mol

Contact

Wijkkantoor politie

Vandaag gesloten
adres
Steegstraat 202490 Balen
tel.
014/333 770
e-mail
wijkbalen@politiebalendesselmol.be