Oppompverbod nu over volledig grondgebied van Balen door droogte

vrijdag 19 juli 2019
Gouverneur Cathy Berx heeft het oppompverbod uitgebreid naar het hele grondgebied van Balen (en bijna heel de provincie). Het waterpeil is kritisch laag, wat slecht is voor de waterkwaliteit. Er staan boetes op het oppompen van water uit waterlopen voor visvijvers en beregenen van velden en tuinen.

Op 4 juli 2019 vaardigde de gouverneur een captatieverbod (oppompverbod) uit voor de stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht, voornamelijk in omgeving Keiheuvel, De Most en Vennen (zie bericht van 4 juli 2019). Met dit nieuwe besluit is het gebied gevoelig uitgebreid tot bijna over de gehele provincie Antwerpen (zie kaart bij downloads). Bijna het gehele grondgebied van Balen valt nu onder het oppompverbod. 

In deze gebieden mag uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren (oppompen) van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het captatieverbod gaat in op 19 juli 2019. 

Uit het kanaal Deseel-Kwaadmechelen en het Kanaal van Beverlo mag enkel op bepaalde plaatsen in onze gemeente nog water (meestal voor landbouwtoepassingen) opgepompt worden. Die plaatsen zijn te vinden op www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties (hier kan je ook de evolutie volgen of het op die plaatsen nog toegelaten is of niet).

 

Mag ik nog water oppompen uit mijn grondwaterput?

Voorlopig is er nog geen verbod op het oppompen van grondwater. Dus het oppompen van water uit een grondwaterput is (voorlopig) nog toegestaan. Toch roept de gouverneur op om zuinig en bedachtzaam om te springen met water (en dus ook water uit de grondwaterput). Vermijd daarom best, ook zonder formeel verbod, de niet-essentiële toepassingen, zoals o.a. het besproeien van gazons, het wassen van auto’s of het vullen van grote zwembaden.
Want als de situatie verslechterd, zouden bijkomende maatregelen nodig kunnen zijn. 

 

Waarom een oppompverbod? 

Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. Het waterpeil is er kritisch laag en de waterkwaliteit neemt af, met mogelijke gezondheidsrisico's voor mens en dier (zoals het visbestand in het bijzonder, maar bv. ook honden die drinken uit beken en andere waterlopen). 

 

Boetes

Overtredingen van dit verbod kunnen bestraft worden met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en/of een geldboete van 208 tot 1.600 euro, zoals bepaald in het politiebesluit. 

 

Bij downloads vind je:

• politiebesluit van gouverneur Cathy Berx van 19 juli 2019

• FAQ over de gevolgen van dit captatieverbod

Het politiebesluit van onze gouverneur van 2 juli ll blijft van kracht.

 

Meer info over de actuele toestand van het captatieverbod op de website van de provincie Antwerpen of bij de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie (diw@provincieantwerpen.be).

Nieuwsoverzicht
Captatieverbod prov Antwerpen 19 juli 2019

Contact

Veiligheid

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
veiligheid@balen.be