Oppompverbod omgeving Grote Nete en Kleine Hoofdgracht door droogte

donderdag 04 juli 2019
Gouverneur Cathy Berx stelt ook in Balen een captatieverbod in voor de stroomgebieden Grote Nete en Kleine Hoofdgracht (zie kaart): Vennen, Ongelberg, De Most, Keiheuvel. Het waterpeil is er kritisch laag. Er staan boetes op het oppompen van water voor visvijvers en beregenen van velden en tuinen.

UPDATE 19 juli 2019: Oppompverbod uitgebreid over heel grondgebied

[oorspronkelijk bericht 4 juli 2019:]

Op 2 juli 2019 vaardigde de gouverneur al voor andere waterlopen in de provincie een captatieverbod (oppompverbod) uit. Op 4 juli 2019 gebeurde dit ook voor Balen. Dit bijkomende verbod geldt voor 2 provinciegrensoverschrijdende stroomgebieden. Dit betekent dat ook in de provincie Limburg een verbod op het onttrekken van water uit de aangeduide onbevaarbare waterlopen geldt.

Het captatieverbod gaat in op 5 juli 2019.

 

Bepalingen van het oppompverbod en uitzonderingen

Het captatieverbod geldt voor de stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht, met o.a. ook de Grote Hoofdgracht, de Zweilingsloop, de Wolfsdonkenloop en de Ongelbergsloop (zie kaart). In deze gebieden mag uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren (oppompen) van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

 

Droogte

Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. Het waterpeil is er kritisch laag en de waterkwaliteit neemt af, met mogelijke gezondheidsrisico's voor mens en dier. 

 

Boetes

Overtredingen van dit verbod kunnen bestraft worden met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en/of een geldboete van 208 tot 1.600 euro, zoals bepaald in het politiebesluit. 

 

Bij downloads vind je:

• politiebesluit van gouverneur Cathy Berx van  4 juli 2019

• FAQ over de gevolgen van dit captatieverbod

Het politiebesluit van onze gouverneur van 2 juli ll blijft van kracht.

 

Meer info over de actuele toestand van het captatieverbod op de website van de provincie Antwerpen of bij de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie (diw@provincieantwerpen.be).

Nieuwsoverzicht
Kaart stroomgebieden Grote Nete en Kleine Hoofdgracht

Contact

Veiligheid

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
veiligheid@balen.be