Hoe wonen we in de toekomst? Provincie vraagt je mening!

dinsdag 06 augustus 2019
Hoe wonen we in de toekomst? De visie van de provincie Antwerpen en de uitvoering hiervan staan uitgeschreven in de conceptnota van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA). Van 20 augustus t.e.m. 18 oktober 2019 kan je hierover je mening geven.

Bevolking neemt toe, ruimte niet

Hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst wonen? Hebben ze bossen en weiden om in te spelen? Kopen zij nog groenten, fruit en vlees uit de buurt? Staan zij met hun auto in de file?

Het is hoog tijd om het gebruik van de ruimte te (her)bekijken. De bevolking groeit immers terwijl de beschikbare ruimte in onze provincie niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu afspraken maken over ons ruimtegebruik. De druk op het klimaat maakt het bovendien noodzakelijk om duurzaam met de beschikbare ruimte om te springen.

 

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

In het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA) geeft de provincie Antwerpen aan waar het met de ruimtelijke ordening op haar grondgebied naartoe wil. De eerste versie van dit PBRA noemen we de conceptnota. Ze bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie.

 

Geef je mening

Iedereen kan de conceptnota inkijken op het provinciehuis en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen en erop reageren. Ze is ook online te vinden. Ook jouw bedenkingen, verbetersuggesties en opmerkingen hebben een belangrijke meerwaarde. Reageren doe je op de wettelijk bepaalde manier: schriftelijk, van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be;
  • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens één van de infomarkten, tussen 19 en 21 uur (je komt langs wanneer het jou past):
    • donderdag 19 september 2019 in het (nieuwe) provinciehuis van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
    • maandag 23 september 2019 in het cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout

 

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar de volgende stappen om tot het definitieve Beleidsplan Ruimte te komen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Op die webpagina vind je ook altijd de meest actuele informatie over het proces en de aankondiging van toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven.

Nieuwsoverzicht
Beleidsplan Ruimte

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be