Concessiehouder gezocht voor uitbating cafetaria Bleukens

donderdag 27 juni 2019
Het gemeentebestuur van Balen stelt de cafetaria van sportcomplex Bleukens open voor verhuring onder de vorm van een concessieovereenkomst. Je kan je kandidatuur indienen tot maandag 2 september 2019 om 10u. Download het lastenboek via 'downloads' hieronder.

Offertes moeten het bestuur ten laatste op maandag 2 september 2019 om 10u bereiken, hetzij per aangetekend schrijven (College van burgemeester en schepenen van gemeente Balen, t.a.v. Financiële dienst, Vredelaan 1, 2490 Balen), hetzij door afgifte tegen ontvangstbewijs op bovenvermeld adres.

 

Meer info: sportfunctionaris Chantal Bylemans, 0498/86 58 65

Nieuwsoverzicht
Cafetaria

Contact

Sportdienst

Vandaag gesloten
adres
Hoolsterberg 362490 Balen
tel.
014/74 41 51
e-mail
sportdienst@balen.be