logo print logo ocmw print

Balen gaat voor veiliger verkeer

donderdag 20 juni 2019
Balen heeft het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ondertekend. Het gemeentebestuur geeft hiermee een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor nog meer verkeersveiligheid, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker.

De gemeente Balen ondertekende het SAVE-charter (Samen Actief voor VEilig Verkeer) samen met de politiezone Balen-Dessel-Mol. Met dit charter wil OVK steden en gemeenten aansporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers meer zouden vallen.

 

Scholenproject en infrastructuur

Het gemeentebestuur van Balen zet al heel wat jaren in op de verkeersveiligheid van de jongste weggebruikers. "Zo zijn we een tiental jaar geleden gestart met ons scholenproject, waarbij we fietshelmen, fietshesjes en verkeerseducatie geven aan onze jongste dorpsgenoten", zegt schepen voor Mobiliteit Werner Hens. "Daarnaast investeerden we de laatste jaren op infrastructureel vlak ook vele middelen in de aanleg van broodnodige veilige, vrijliggende fietspaden langs al onze grote verbindingswegen: Dijk, Oosthamsesteenweg, Steenweg op Leopoldsburg, Rijsberg-Rijsbergdijk-Postelweg en Meerhoutsebaan."

 

Blijven investeren in veiligheid

Ook de volgende jaren wil het gemeentebestuur blijven inzetten op het comfort van de zwakke weggebruiker en blijven werken aan Balen als veilige fietsgemeente. Werner Hens: "Wij beschouwen de ondertekening van het SAVE-charter als een belangrijke stap om ons beleid op het vlak van verkeersveiligheid op een gecoördineerde manier verder uit te werken, met alle partners die hierbij betrokken zijn. Wij willen met de ondertekening van dit charter onderstrepen dat wij ook de volgende jaren blijven investeren in de veiligheid van alle weggebruikers, in het bijzonder die van onze kinderen.”

 

Zeven SAVE-doelstellingen

Door de ondertekening van het charter gaat de gemeente Balen het engagement aan de zeven SAVE-doelstellingen (zie onder) via concrete acties na te streven. Deze acties zullen omschreven worden in een actieplan verkeersveiligheid. Als de gemeente na een jaar heeft bewezen een actieve bijdrage te hebben geleverd tot de verbetering van de verkeersveiligheid dan ontvangt ze het SAVE-label.

 

De zeven SAVE-doelstellingen:

 1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.
 2. De implementatie van het STOP-principe*.
 3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
 4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
 5. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar beleidsverantwoordelijken.
 6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
 7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

 

(*) Het STOP-principe geeft een rangorde aan verplaatsingsmogelijkheden, nl.

 1. Stappen (voetgangers)
 2. Trappers (fietsers)
 3. Openbaar (collectief) vervoer (bus, trein, carpooling)
 4. Personenwagens (auto)

 

Meer info over het SAVE-charter op http://save.ovk.be

Nieuwsoverzicht
Ondertekening SAVE-charter

Contact

Verkeersdienst

adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 76
e-mail
verkeersdienst@balen.be
Naar top