Kempenaren beste restafvalleerlingen van de klas

dinsdag 25 juni 2019
De Kempenaar produceerde in 2018 gemiddeld 93 kg restafval. Hiermee scoren we ruim 50 kg per inwoner beter dan de gemiddelde Vlaming. De laatste jaren zien we een status quo in de hoeveelheid restafval. Deze mooie restafvalresultaten zijn een combinatie van afval voorkomen en een goede sortering.

Restafval is de som van huisvuil (74 kg/Kempenaar in 2018), grof vuil (17 kg/Kempenaar in 2018) en PMD-residu (1,70 kg/Kempenaar in 2018). 

 

Selectieve inzameling

In de Kempen wordt 73% van het afval selectief ingezameld. Al sinds de jaren ’90 zetten de Kempense gemeenten in op een doorgedreven selectieve inzameling. De Kempenaren waren bij de eersten in Vlaanderen die een aparte inzameling voor gft kenden, en naast de blauwe pmd-zak werd ook een lichtgroene zak geïntroduceerd voor alle plastic die niet in de blauwe zak thuishoorde. Op de recyclageparken kon je 25 jaar geleden terecht met 5 afvalsoorten, nu met meer dan 35.

 

In volle ontwikkeling

Dit materialenbeheer, of de evolutie naar meer recuperatie van grondstoffen en materialen is een absolute noodzaak. De transitie naar een kringloopeconomie of circulaire economie is volop bezig.

Nieuwsoverzicht
Afval

Contact

Milieudienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be