logo print  logo ocmw print

Kom jij in aanmerking voor financiële steun van Kankerfonds?

maandag 09 september 2019
Heb jij het financieel moeilijk om de zorgkosten voor een kankerbehandeling te betalen? Dan kan je contact opnemen met o.a. je mutualiteit of het ocmw om te kijken of je in aanmerking komt voor een tussenkomst van het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker.

Kankerfonds

Kanker kost geld. Zo veel dat sommige patiënten het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom geef het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker financiële steun aan wie het echt nodig heeft, op basis van criteria als gezinsinkomen, andere tussenkomsten, en de verhouding tussen minimale medische oplegkosten en inkomen.

 

Steun aanvragen via sociale werkers

Vorig jaar hielp het Kankerfonds meer dan duizend patiënten. Als kankerpatiënt kan je die steun niet zelf aanvragen. Je neemt hiervoor het best contact op met je mutualiteit, de sociale dienst van het ziekenhuis, het ocmw of Sociaal Huis, een dienst voor gezinszorg, een palliatieve dienst of een wijkgezondheidscentrum. De sociale werkers daar kunnen wel een aanvraag indienen via een online tool.

 

Voorwaarden

Wil je weten of jij in aanmerking komt voor financiële steun van het Kankerfonds? Of wil je nagaan of een patiënt die je als sociaal werker begeleidt financiële steun kan krijgen? Bekijk dan de huidige voorwaarden via deze link.

 

Meer info: Kankerfonds, 078/15 07 02, kankerfonds@komoptegenkanker, www.kankerfonds.be

Nieuwsoverzicht
Naar top