Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking beslissing conformiteitsattest beperkt bodemsaneringsproject: Van Dijck nv (Bankei 1)

woensdag 22 mei 2019

Beperkt bodemsaneringsproject – Van Dijck nv – Bankei 1 in 2490 Balen

Conformiteitsattest 

BERICHT

De burgemeester van de gemeente Balen brengt ter algemene kennis van het publiek: het beperkt bodemsaneringsproject Van Dijck nv, bankei 1., 2490 Balen  opgesteld onder leiding van de erkende bodemsaneringsdeskundige Sapion BVBA. Dit bodemsaneringsproject werd in opdracht van Van Dijck NV opgesteld en door OVAM conform verklaard aan de bepalingen van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, zoals gewijzigd bij decreet van 26 mei 1998.

Afschrift van deze beslissing ligt gedurende dertig dagen ter inzage op de milieudienst van de gemeente Balen alle werkdagen van 22 mei tot en met 21 juni 2019

Op maandag t.e.m. vrijdag van 09.00 uur – 12.00 uur 
Op maandag t.e.m. woensdag van 13.30 uur – 15.30 uur
Op donderdag van 17.00 uur – 20.00 uur

Tegen deze beslissing kan beroep ingediend worden bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving of na afloop van de termijn van bekendmaking.

Te Balen, 21 mei 2019

De algemeen directeur, M. VAN SPRENGEL
De burgemeester, J. LEYSEN

Nieuwsoverzicht

Contact

Milieudienst

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be