Laatste kans om beroep te doen op terugbetaling sanering (oude) tankstations

donderdag 16 mei 2019

Bent of was u ooit uitbater van een tankstation? Of stond er op uw eigendom ooit een tankstation? Dan kan de bodem eventueel verontreinigd zijn. Is dat het geval, dan kunt u een beroep doen op BOFAS. Dit bodemsaneringsfonds voor tankstations betaalt gemaakte kosten (gedeeltelijk) terug of saneert de grond voor u.

Dien voor 8 november 2019 uw aanvraag in!

Maar snel zijn is de boodschap, want het fonds (dat sinds 2004 al meer dan 3.800 dossiers heeft afgehandeld) neemt na 8 november 2019 geen nieuwe aanvragen meer aan. Dus als u denkt in aanmerking te komen, dien dan zeker tijdig een aanvraag in!

 

Wat is BOFAS?

BOFAS, het bodemsaneringsfonds voor tankstations, is een gezamenlijk initiatief van de brandstoffensector en de overheid. BOFAS betaalt (al dan niet gedeeltelijk) de kosten terug die een uitbater, eigenaar of gebruiker heeft gemaakt voor het zuiveren van de grond en dit onder een aantal wettelijk vastgelegde voorwaarden. Moet de verontreiniging echter nog aangepakt worden, dan zal BOFAS de volledige sanering van a tot z uitvoeren, voor zover u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Het fonds heeft sinds de oprichting in 2004 al meer dan 3.800 saneringen uitgevoerd en/of gefinancierd.

 

Recent een brief ontvangen van BOFAS? Negeer deze niet!

Uitbaters van tankstations kennen BOFAS al langer. Maar niet iedere eigenaar of gebruiker is er zich van bewust dat er op zijn grond ooit een tankstation werd uitgebaat. In dat geval wordt u door BOFAS geïnformeerd. Want de meeste risicogronden zijn bekend. Hebt u dus recent een brief van BOFAS ontvangen? Negeer die vooral niet. Want dan is de kans zeer groot dat u ooit een tankstation hebt uitgebaat of dat er op uw grond ooit een tankstation heeft gestaan.

Speel op zeker! Check de historiek van uw perceel

Zelfs al hebt u geen brief van BOFAS ontvangen en twijfelt u, dan nog doet u er goed aan u de historiek van uw perceel na te gaan. Dit kan bij de bouwdienst op het gemeentehuis (014/74 40 80, bouwdienst@balen.be). Want ook al heeft de grond intussen een andere bestemming gekregen, het risico blijft. Zeker wanneer het terrein bekend zou zijn bij de overheid, riskeert u alsnog te moeten saneren. En dan zal u zelf de kosten moeten dragen. Die lopen al snel op, want een sanering van dit type verontreiniging kost gemiddeld 135.000 euro. Kortom, u speelt maar beter op zeker.

 

Geen kopzorgen

Nogal wat mensen worden afgeschrikt door een mogelijke sanering. Daar hoeft u zich echter geen zorgen over te maken. BOFAS staat klaar om aanvragers te adviseren en bij te staan bij hun sanering en de verdere administratieve afwerking. Indien BOFAS de sanering zelf uitvoert, neemt het ook de volledige administratie op zich. BOFAS heeft ruim 15 jaar ervaring met het saneren van tankstations en kiest de best mogelijke techniek voor elk terrein met zo weinig mogelijk hinder. Het fonds helpt ook bij het samenstellen van het dossier dat nodig is om een aanvraag in te dienen. Wie er belang bij heeft, kan dus maar beter zo snel mogelijk met BOFAS contact opnemen.

Meer info: in de folder bij downloads
of bij BOFAS
tel. 02/788 29 00 (ma-vr 8u30-17u)
e-mail help@bofas.be 
www.bofas.be 

(bron: Bofas)

Nieuwsoverzicht

Contact

Milieudienst

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be