Gemeente Balen Gemeente Balen

Vacature: directeur coördinatie-scholengemeenschap Joleba

donderdag 09 mei 2019
Het gemeentebestuur van Balen zoekt een directeur coördinatie-scholengemeenschap Joleba (voltijds - salarisschaal 879). Ben je momenteel directeur en heb je een dienstanciënniteit van minstens 3 jaar verworven in dit ambt? Dien dan je kandidatuur in tot uiterlijk vrijdag 24 mei 2019.

Zie jij het zitten om samen met de directies van de scholengemeenschap Joleba (JOng LEren in BAlen) de werking van de scholengemeenschap te versterken? Heb je daarnaast ook nog de ambitie om binnen het werkveld van Onderwijs en Gezin een aantal taken voor gemeente Balen op te nemen? Stel je dan kandidaat als directeur coördinatie-scholengemeenschap.

 

Voorwaarden

Op het moment van kandidaatstelling moet je:

  • Het ambt van directeur bekleden;
  • Een dienstanciënniteit van minstens 3 jaar verworven hebben in het ambt van directeur.

 

Interesse?

Je kandidatuur moet je samen met je cv en een recent uittreksel uit het strafregister en een bewijs dat je voldoet aan de voorwaarden (ambt + anciënniteit):

  • aangetekend verzenden aan het College van Burgemeester en Schepenen,
    Vredelaan 1, 2490 Balen, uiterlijk gepost op 24 mei 2019;
  • ofwel afgeven tegen ontvangstbewijs ten laatste op vrijdag 24 mei 2019
    tijdens de openingsuren aan de balie van het gemeentehuis van Balen (Vredelaan 1).

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een termijn van twee jaar.

 

Meer info

Bekijk de infofiche bij 'downloads' hieronder.

Nieuwsoverzicht
Vacature

Contact

Personeelsdienst - gemeente

Open vandaag: 9u - 12u en van 17u - 20u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 60
e-mail
personeelsdienst@balen.be