Gemeente Balen Gemeente Balen

Openbaar onderzoek bodemsaneringsproject Ajinomoto Omnichem NV

dinsdag 16 april 2019

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis, Vredelaan 1 te 2490 Balen, vanaf 17 april 2019 tot 17 mei 2019.

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat in uitvoering van artikel 16 par. 5 van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het bodemsaneringsproject Ajinomoto Omnichem nv, Japanse Kerselarenlaan 1, Balen.

Het dossier ligt op het gemeentehuis, milieudienst, ter inzage van het publiek vanaf de datum van de opening van het onderzoeken dit  gedurende een termijn van dertig dagen, elke werkdag, tijdens de diensturen.

Iedereen kan gedurende voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek, schriftelijk bezwaren en opmerkingen richten aan het college van burgemeester en schepenen van Balen.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Te Balen, 16 april 2019

 

Michel van Sprengel                                                                                      Johan Leysen

Algemeen directeur                                                                                       Burgemeester  

Nieuwsoverzicht

Contact

Milieudienst

Open vandaag: 9u - 12u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be