Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning: Pidpa (Malou)

dinsdag 02 april 2019

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG TOT OMGEVINGSVERGUNNING

InternNummer : 2019/46 GEM

ProjectNummer DA : OMV_2019013587

Koen Snyers namens Pidpa met als contactadres Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen heeft een aanvraag ingediend tot het bekomen van een omgevingsvergunning.

Kort omschreven gaat het over het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken en plaatsen droogzuiging.

De aanvraag heeft als adres Antverpialaan, Eksterstraat e.a. (verkaveling Malou), Steenweg Op Leopoldsburg  en Visbeekstraat  en als kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie C.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 3 april 2019 tot en met 2 mei 2019 ter inzage bij de gemeentelijke bouwdienst, op volgend adres : Vredelaan 1 – 2490 Balen of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

Op donderdag 25 april 2019 gaat in de raadzaal van het gemeentehuis tussen 17u en 19u30 een infomarkt door!  Hier wordt tevens de mogelijkheid aangeboden om vragen te stellen over de plannen.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van Burgemeester en Schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be