logo print  logo ocmw print

Laat je huurovereenkomst registreren

dinsdag 26 maart 2019

Als je een woning of appartement verhuurt, ben je als verhuurder verplicht om de huurovereenkomst te laten registreren bij het kantoor Rechtszekerheid. Deze gratis registratie heeft niets dan voordelen.

De registratie houdt in dat je de overeenkomst en de plaatsbeschrijving in 3 exemplaren moet voorleggen aan het kantoor Rechtszekerheid, d.i. het vroegere registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de woning of het appartement gelegen is.

 

Registratie binnen de twee maanden

De verhuurder moet zorgen voor de registratie van het huurcontract. Hij moet dat doen binnen de 2 maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst. Kosten voor een laattijdige registratie zijn altijd ten laste van de verhuurder.

 

Gevolgen niet-registratie

Bij huurovereenkomsten van lange termijn (9 jaar), kan de huurder de huurovereenkomst opzeggen zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding, zolang de huurovereenkomst na de termijn van 2 maanden niet is geregistreerd. De opzegging zal dan ingaan op de 1ste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.

 

Waar registreren?

Kantoor Rechtszekerheid Turnhout, Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout
0257/816 90 (9u-12u)
rzsj.kantoor.turnhout2@minfin.fed.be

 

Meer info

Voor meer info surf je naar www.myrent.be voor  of bel je naar het contactcenter van de FOD Financiën (0257/257 57).

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be
Naar top