Gemeente Balen Gemeente Balen

Schrijf in voor Balen Babbelt en inspireer mee het beleid

vrijdag 15 maart 2019
Het lokaal bestuur organiseert op zaterdag 6 april (9u-13u) in Den Travoo rondetafelgesprekken waarbij elke Balenaar kan meedenken over hoe onze gemeente er de volgende jaren zou moeten uitzien. Op basis hiervan en de eigen beleidsverklaring maakt het bestuur een meerjarenplan op. Schrijf je nu in!

Cijfers, tendensen, inkomsten en uitgaven

Elk lokaal bestuur is verplicht om een meerjarenplan voor de periode 2020-2025 op te stellen. Daarin formuleert het bestuur wat ze wil bereiken en welke middelen en budgetten ze daaraan wil en kan spenderen. Het moet zich daarvoor baseren op heel wat informatie en cijfers over onze gemeente. Ze moet ook rekening houden met evoluties en tendensen (bv. vergrijzing, armoede, mobiliteit,...). Daarnaast moet ook gekeken worden wat de vermoedelijke inkomsten en uitgaven gaan zijn, zodat ze een zicht krijgen op wat mogelijk is en wat niet.

 

Rondetafelgesprekken op 6 april

Tenslotte is het belangrijk om te weten wat de burger verwacht, wat hij/zij goed vindt en wat beter kan. Hiervoor organiseert het lokaal bestuur rondetafelgesprekken op zaterdagvoormiddag 6 april van 9u tot 13u in Den Travoo, onder het thema ‘Balen Babbelt’.

Tijdens deze rondetafelgesprekken denken we samen na over wanneer onze gemeente op z’n best is, over wanneer jij fier was op je dorp, over wat nog beter kan. Tijdens enkele sessies voer je een open gesprek over verschillende thema’s samen met andere geïnteresseerde burgers.

Het is de bedoeling om samen op een positieve manier een tekening te maken hoe we onze gemeente in de toekomst graag zouden zien. Daarvoor zijn jouw ideeën, talenten en inzet nodig om de gemeente uit te bouwen waar iedereen graag wil blijven leven en wonen.

 

Meerjarenplan 2020-2025

Het lokaal bestuur gaat dus op basis van alle informatie uit de rondetafelgesprekken, samen met de eigen beleidsverklaring, een meerjarenplan opmaken voor 2020-2025. Jaarlijks zijn daar actieplannen aan gekoppeld en de financiële middelen die daarvoor kunnen worden vrijgemaakt.

 

Schrijf je vandaag nog in

Wil je mee denken over hoe onze gemeente de volgende jaren er kan uitzien? Schrijf je dan vandaag nog in voor Balen Babbelt. Dit kan via het e-loket of via het inschrijvingsstrookje dat je kan vragen aan de Infopunten (infobalies gemeentehuis, VC De Kruierie of ocmw-huis).

 

Info: Werkgroep Balen Babbelt, t.a.v. Ann Maes, 014/82 98 45, balenbabbelt@balen.be

Nieuwsoverzicht