Maak kennis met het nieuwe bestuur

vrijdag 25 januari 2019
De afgelopen weken hebben de verkozen raadsleden allemaal de eed afgelegd voor de gemeente- en ocmw-raad. Bekijk hier de nieuwe samenstelling, samen met die van het schepencollege (en vast bureau), Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en politieraad.

Gemeente- en ocmw-raad

In de gemeenteraad zetelen dus de vertegenwoordigers van alle inwoners van de gemeente en zij nemen beslissingen over veel algemene zaken uit de onmiddellijke omgeving van elke burger, zoals o.a. afvalverwerking, plaatselijke wegen en verkeerssituaties, lokaal welzijn, groenonderhoud, vrijetijdsbesteding, veiligheid, kinderopvang, toerisme, ruimtelijke ordening,…

Sinds dit jaar is er geen afzonderlijke ocmw-raad meer: de leden van de gemeenteraad vormen tegelijk ook de ocmw-raad. Deze neemt beslissingen over algemene zaken rond lokaal welzijn.

 

College van burgemeester en schepenen (en vast bureau)

Het college van burgemeester en schepenen (ook wel ‘schepencollege’ genoemd) stippelt de dagelijkse werking van de gemeente uit. Zij worden aangeduid uit de partijen die de meerderheid vormen in de gemeenteraad. Sinds 2019 is er in elke gemeente één schepen minder. 

Ook het vast bureau dat de dagelijkse werking van het ocmw uitstippelt, bestaan sinds dit jaar uit dezelfde leden als het schepencollege.

 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) is nieuw: zij neemt beslissingen over de individuele steun- of hulpverleningsdossiers van de sociale dienst (ocmw). Dit comité wordt samengesteld door de ocmw-raad en bestaat uit 8 leden, plus een voorzitter die ook zetelt in het schepencollege en het vast bureau.

 

Politieraad

De gemeente Balen zit in de politiezone Balen-Dessel-Mol. Deze wordt bestuurd door een politieraad met 19 raadsleden, die evenredig samengesteld is uit vertegenwoordigers van de drie gemeentes. Zij worden verkozen door de respectievelijke gemeenteraden.

Nieuwsoverzicht
Gemeente- en ocmw-raad 2019-2024

Contact

Algemeen directeur gemeente en OCMW

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 40
e-mail
algemeen.directeur@balen.be

Deel deze pagina

Naar top