Gemeente Balen Gemeente Balen

EU-burger in België? Registreer je vóór 1 maart voor Europese verkiezingen!

maandag 07 januari 2019
Op zondag 26 mei zijn er in de 27 lidstaten van de Europese Unie verkiezingen voor het Europees Parlement. Europese burgers die in België verblijven kunnen in België stemmen op kandidaten op Belgische lijsten, als ze zich vóór 1 maart inschrijven op de kiezerslijst van hun gemeente.

Vijf voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, moet je aan vijf voorwaarden voldoen:

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
  3. Minstens 18 jaar oud zijn;
  4. Over stemrecht beschikken;
  5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

 

Inschrijven op kiezerslijst vóór 1 maart

Om je in te schrijven op de kiezerslijst van de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt, moet je vóór 1 maart het formulier C/1 (te verkrijgen bij de dienst Verkiezingen op het gemeentehuis of hier te downloaden) ingevuld afgeven in het gemeentehuis, mailen naar verkiezingen@balen.be of per brief versturen naar 'gemeente Balen t.a.v. dienst Verkiezingen, Vredelaan 1, 2490 Balen'. Het is verplicht om bij de inschrijving een identiteitsdocument (bij afgifte in gemeentehuis) of een kopie hiervan (bij verzending per mail of post) voor te leggen.

 

In het verleden al ingeschreven?

Wie in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen heeft ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 25 mei 2014) en toen als kiezer erkend werd, hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen. Jouw inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig. Als je je recent hebt ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen, moet je je opnieuw inschrijven, want deze procedure is anders.

 

Niét stemmen voor Vlaams en federaal parlement

Let wel: je kan niét stemmen voor de verkiezingen van het Vlaams (en mogelijk ook het federaal) parlement. Dat is enkel voor kiezers met een Belgische nationaliteit. Ook kan je niet meer stemmen voor de Europese verkiezingen in je eigen land als je hier bent ingeschreven op de kiezerslijst.

 

Meer info

Meer info over de verkiezingen voor het Europees Parlement voor EU-burgers

Meer info over de verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuwsoverzicht
Verkiezingen

Contact

Dienst bevolking

Open vandaag: 9u - 12u en van 17u - 20u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 00
e-mail
bevolking@balen.be