Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking openbaar onderzoek: wijziging teksten uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

maandag 14 januari 2019

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat in uitvoering van artikel 18 par. 7 van het materialendecreet een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het wijzigen van teksten uit het materialendecreet.

De gewijzigde teksten liggen ter inzage in het gemeentehuis, Vredelaan 1 in 2490 Balen, vanaf 14 januari 2019 tot 13 maart 2019, elke werkdag tijdens de diensturen.

Iedereen kan gedurende voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek, schriftelijk bezwaren en opmerkingen doorgeven via plan@ovam.be of per post naar OVAM, wijziging uitvoeringsplan voor huidhoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Nieuwsoverzicht

Contact

Milieudienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be