Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking bodemsaneringsproject BSP Echelpoel

donderdag 03 januari 2019

Bodemsaneringsproject voor de sanering van een oud stort (BSP Echelpoel) te Echelpoel z.n., 2491 Olmen

Conformiteitsattest

 

BERICHT 

De burgemeester van de gemeente Balen brengt ter algemene kennis van het publiek dat het bodemsaneringsproject voor het oud stort gelegen te Echelpoel z.n., 2491 Olmen  opgesteld onder leiding van de erkende bodemsaneringsdeskundige ABO NV. Dit bodemsaneringsproject werd in opdracht van de gemeente Balen opgesteld en door OVAM conform verklaard aan de bepalingen van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, zoals gewijzigd bij decreet van 26 mei 1998.

Afschrift van deze beslissing ligt gedurende dertig dagen ter inzage op de milieudienst van de gemeente Balen alle werkdagen van 4 januari tot en met 3 februari 2019.

Op maandag t.e.m. vrijdag van 09.00 uur – 12.00 uur 
Op maandag t.e.m. woensdag van 13.30 uur – 15.30 uur
Op donderdag van 17.00 uur – 20.00 uur

Tegen deze beslissing kan beroep ingediend worden bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving of na afloop van de termijn van bekendmaking.

Nieuwsoverzicht

Contact

Milieudienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be