Gemeente Balen Gemeente Balen

Verdeling bevoegdheden schepencollege 2019-2024 gekend

maandag 17 december 2018

CD&V en sp.a Balen 2025 hebben hun meerderheidsakkoord verlengd voor de legislatuur 2019-2024. Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen behaalden zij respectievelijk 12 en 4 zetels. Er werd een akkoord bereikt over de verdeling van de schepenmandaten. Johan Leysen (CD&V) blijft burgemeester. Ook in Balen is er vanaf deze legislatuur één schepen minder. 


Burgemeester: Johan Leysen (CD&V) 
Politie & brandweer, financiën, erediensten, burgerzaken en personeel 
 
1ste schepen: Werner Hens (sp.a Balen 2025) 
Mobiliteit, openbare werken, toerisme en personen met een handicap 
 
2de schepen: Mien Vanden Broek (CD&V) 
Senioren, gezin, emancipatie, sport en onderwijs 
 
3de schepen: Wim Wouters (CD&V) 
Cultuur, jeugd, patrimonium, lokale economie en landbouw 
 
4de schepen: Bert Kenis (CD&V) 
Ruimtelijke ordening, wonen, groenvoorziening en evenementen 
 
5de schepen: Zjeen Reynders (sp.a Balen 2025) 
Leefmilieu en natuur, duurzaamheid, recreatie, mondiale samenwerking, volksgezondheid en dierenwelzijn 
 
Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst en schepen: Erik Borgmans (CD&V) 
Welzijn & zorg, tewerkstelling, ICT, informatie en communicatie 
 
 
 
Installatievergadering gemeente- en OCMW-raad op 7 januari 
Op maandag 7 januari om 19u wordt de gemeenteraad en OCMW-raad van Balen geïnstalleerd. Meer informatie daarover volgt later.
Nieuwsoverzicht

Contact

algemeen directeur gemeente en OCMW

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30