Gemeente Balen Gemeente Balen

Aanleg fietspaden N136: Vertraging fase 1 door foute inschatting nutsbedrijf

donderdag 04 oktober 2018
Bij de aanleg van nieuwe fietspaden langs de N136 duurt fase 1 (Soef-Wezelbaan) twee maanden langer dan gepland, omdat Proximus haar leidingen nu toch gaat verplaatsen. Om de achterstand tot een minimum te beperken, worden fase 2 (Wezelbaan-Ring) en 3 (Ring-Kiezelweg) in 2019 gelijktijdig aangepakt.

Foute inschatting Proximus

Voorafgaand aan grote wegenwerken vernieuwen en verplaatsen de nutsbedrijven (tv, water, telefoon, elektriciteit) meestal hun leidingen. Zij schatten daarbij zelf in waar dat nodig is en waar niet. Proximus had bij aanvang van de werken op Rijsberg-Rijsbergdijk-Postelweg aangegeven dat hun leidingen niet overal verplaatst moesten worden. Onlangs is gebleken dat de leidingen van Proximus toch verplaatst moesten worden over het volledige traject.

 

Verstoorde planning

Hierdoor is de planning van de aannemer grondig verstoord. Ook het gemeentebestuur heeft haar ongenoegen over deze gang van zaken overgemaakt aan Proximus. De verschillende partners die betrokken zijn bij deze werken, hebben nu een nieuwe planning gemaakt om de achterstand tot een minimum te beperken. Fase 2 en 3 zullen daarom gelijktijdig worden aangepakt. Samen met het gemeentebestuur dringen alle partners er bij Proximus op aan om de volgende maanden hun werken met spoed uit te voeren.

 

Fase 2 en 3 gelijktijdig

Oorspronkelijk was voorzien om de werken in fase 2 en 3 na mekaar uit te voeren, maar om de achterstand enigszins te beperken, is ervoor gekozen om deze toch gelijktijdig aan te pakken. De aannemer zal dus gelijktijdig op het grondgebied van Balen en Mol bezig zijn. Omdat de Ring deze twee fases doorkruist, is er vlotte ontsluiting voor het verkeer mogelijk. De bijkomende hinder zal daardoor minimaal zijn. Op deze manier is het volledige traject tegen het bouwverlof klaar. Met een nieuw wegdek en veilige fietspaden als resultaat.

 

Nieuwe planning

  • fase 1: rondpunt Soef tot kruispunt Wezelbaan (Rijsberg-Rijsbergdijk)

Oorspronkelijk was het de bedoeling om fase 1 af te ronden tegen eind oktober. Omdat Proximus ook hier nog werken moet uitvoeren, zal de aannemer pas eind 2018 kunnen afronden. Hopelijk blijft het weer zacht, zodat de afwerkingslaag van het asfalt nog kan gelegd worden (want eigenlijk is dit niet de ideale periode hiervoor). Als deze werken zijn afgerond, wordt dit gedeelte terug opengezet voor alle verkeer.

  • fase 2: kruispunt Wezelbaan tot Ring (Postelweg)

Vanaf november zal Proximus hier werkzaamheden uitvoeren in de bermen, wat daar voor plaatselijke verkeershinder kan zorgen door beurtelings verkeer. De aannemer zal pas na de winter in deze fase kunnen starten (oorspronkelijk was dit voorzien in november).

  • fase 3: Ring tot Kiezelweg (Mol-Rauw)

Ook hier zal Proximus vanaf november werkzaamheden uitvoeren in de bermen, die voor plaatselijke verkeershinder kan zorgen. De aannemer zal ook hier na de winter beginnen.

 

Meer info:

Alle info over dit project op www.balen.be/wegenwerken.

Bekijk hier het algemeen overzicht van de werken N136

Nieuwsoverzicht
Aanleg fietspaden N136 (fase 1)

Contact

Dienst openbare werken (wegenwerken)

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
wegenwerken@balen.be