Aanleg riolering en fietspaden Meerhoutsebaan vanaf maandag 17 september

woensdag 12 september 2018
Op maandag 17 september begint een aannemer met de aanleg van vrijliggende fietspaden en riolering langs de Meerhoutsebaan. Eerst gaat de aannemer de bermen vrijmaken en bomen rooien. Vanaf oktober zullen de nutsbedrijven hun leidingen vernieuwen. Omleiding is via Rosselaar, Zuiderring en Meerhout.

Maandag 17 september start aannemer Vangeel met de aanleg van vrijliggende fietspaden en riolering langs de Meerhoutsebaan. Dit dossier werd al enkele jaren administratief voorbereid. De plaatselijke bewoners werden op de hoogte gebracht met een tweede infovergadering op dinsdag 4 september jl.
Eerst worden de bermen vrijgemaakt. Daarna vernieuwen de nutsbedrijven hun leidingen, zodat begin 2019 de aannemer dan kan starten met de eigenlijke aanleg. 

 

Veilige fietspaden langs drukke verkeersaders

Na de Dijk, de Oosthamsesteenweg, de Steenweg op Leopoldsburg en Rijsberg-Rijsbergdijk-Postelweg, is de Meerhoutsebaan het laatste sluitstuk van de aanleg van veilige, vrijliggende fietspaden langs onze belangrijkste verkeersaders. Deze werken op de Meerhoutsebaan kunnen we dankzij Aquafin en Pidpa/Hidrorio ook combineren met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Ook de nutsbedrijven voor water, elektriciteit, gas, telefonie, tv en internet gaan hun netwerk vernieuwen.

De riolering sluit aan op de hoofdleiding van Meerhout. Daarom zal ook het laatste stukje op grondgebied Meerhout (Olmsebaan) dit najaar worden aangelegd richting de grens met Balen-Olmen.

 

In fasen: start op maandag 17 september

  • vrijmaken van bermen en rooien van bomen

De aannemer begint op met het vrijmaken van de bermen waar later de fietspaden komen. Op een groot gedeelte zullen er bomen worden gerooid. Daarom is de weg uit veiligheidsoverwegingen overdag volledig afgesloten, ook voor plaatselijk verkeer. Het verkeer moet dan de omleiding te volgen.

  • vernieuwen en verplaatsen van nutsleidingen

In oktober beginnen de nutsbedrijven met het vernieuwen en verplaatsen van hun leidingen. Dit zal ook voor verkeershinder zorgen. 
Vanaf oktober zal er op het grondgebied van buurgemeente Meerhout ook gewerkt worden aan de riolering. Hoewel deze werken vooral in de bermen zullen gebeuren, zal dit ook voor verkeershinder zorgen, mogelijk zelfs met tijdelijk een plaatselijke omleiding voor de bewoners. 

  • aanleg riolering en fietspaden

In januari 2019 zal de aannemer (als de weersomstandigheden het toelaten) starten met de aanleg van de riolering en de fietspaden. Daarbij zal eerst de weg volledig worden opgebroken. Doorgaand verkeer is dan onmogelijk. De aannemer probeert voor de bewoners zoveel mogelijk de toegang tot hun woning te verzekeren: afhankelijk van de vordering van de werken is aanrijden mogelijk langs de kant van Meerhout ofwel langs de kant van Olmen. De grootste hinder voor de bewoners zal vermoedelijk in mei-juni zijn wanneer de boordstenen en de fietspaden worden aangelegd: de opritten zijn voor een viertal weken niet bereikbaar omdat het beton moet uitharden.

Als de weersomstandigheden het toelaten, is het streefdoel van de aannemer om de werken in oktober 2019 klaar te hebben.

 

Grote omleiding

De omleiding loopt via Schoolstraat, Olmense Markt, Dijk, Olmensebaan, Molsesteenweg, Molderdijk, Zuiderring, Borgerhoutsedijk, Molsebaan, Molenstraat, Violetstraat, Beerstraat, Schoolstraat, Borgerhout, Burgemeester Adriaensenlaan (Meerhout) en omgekeerd. Dit is een grote omleiding, maar de omleidingswegen worden zodanig gekozen dat ze de bestaande hoeveelheid auto- en vrachtverkeer aankan. Hierdoor is het onmogelijk om kleinere wegen en woonstraten te gebruiken als omleidingsweg. De politie zal hierop toezien.

 

Kostprijs

Kostprijs van het project is 2,9 miljoen euro, waarvan Aquafin 1,8 miljoen euro voor haar rekening neemt (voor de riolering) en de gemeente Balen 1,1 miljoen euro (voor weg en fietspaden). De gemeente kan hiervan 650.000 euro recupereren via het Vlaamse Fietsfonds.

 

Veilige fietspaden als resultaat

Als de werken in het najaar van 2019 zijn afgerond, zullen we tussen de grens met Meerhout en de brug van Olmen mogen genieten van nieuwe riolering (die het mogelijk zal maken dat later ook de wijk Straal aangesloten zal worden), een nieuw aangelegd weg in asfalt (met een bijsturing van de bocht) en vooral veilige fietspaden die zullen aansluiten op de bestaande fietspaden in Meerhout.

 

Hier vind je de presentaties van de infovergaderingen voor de bewoners van 2015 en 2018. 

Meer informatie over het verloop van de werken Meerhoutsebaan op de website van Aquafin.

 

Contactcenter Aquafin: 03/450 45 45 (tijdens kantooruren) of 0800/16 603 (noodnummer buiten kantooruren)

Nieuwsoverzicht
Rooien van bomen Meerhoutsebaan

Contact

Dienst openbare werken (wegenwerken)

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
wegenwerken@balen.be