Gemeente Balen Gemeente Balen

Aangepaste communicatie over asfaltering fietspaden Gerheide/Soef in week van 10 september

donderdag 06 september 2018
De bewonersbrief die de aannemer in Gerheide/Soef heeft gepost over de asfaltering van de fietspaden in deze straten, is voorbarig. In samenspraak met de gemeente zal een nieuwe brief met meer info verdeeld worden in de week van 10 september. De werken zelf zullen van start gaan op 17 september.

De brief die de bewoners ontvangen hebben op donderdag 6 september, is verdeeld door de aannemer zonder medeweten van de gemeente. Deze brief was een eerste ruwe voorontwerp, opgemaakt door de aannemer, waar vanuit de gemeente nog heel wat opmerkingen en aanvullingen waren. 

Doordat de aannemer op de brief enkel het logo van de gemeente gebruikte, zonder enige contactgegevens, deed de indruk ontstaan dat deze brief vanuit de gemeente kwam. We bereiden op dit moment nog volop een communicatie voor. We proberen bij deze ingrijpende werken de hinder zo klein mogelijk te houden. Enkele denkpistes moeten daarbij nog worden afgetoetst met verschillende betrokken partners in dit project. 

De gemeente, die bijzonder ongelukkig is met deze voorbarige en onvolledige communicatie, betreurt deze gang van zaken en het feit dit verwarring deed ontstaan bij heel wat inwoners. 

De nieuwe bewonersbrief en bijhorende communicatie zal gebeuren in de loop van de week van 10 september. 

Nieuwsoverzicht
Soef-Gerheide (foto google)

Contact

Dienst openbare werken (wegenwerken)

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
wegenwerken@balen.be