logo print logo ocmw print

Wijzigingen in regels over onroerend erfgoed

maandag 27 augustus 2018

In 2019 treden er enkele wijzigingen in de regelgeving over onroerend erfgoed in werking. Vooral de erfgoedpremies ondergaan wat wijzigingen. Voor de eigenaars of beheerders van een als monument beschermd onroerend goed zetten we de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

 • De onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan Indien u nog een beheersplan wenst op te stellen, vraagt u best voor het einde van het jaar een premie aan. Vanaf dan hebt u twee jaar de tijd om het beheersplan op te (laten) maken. De door het agentschap Onroerend Erfgoed toegekende onderzoekspremies zullen tot die termijn uitbetaald worden.

 

 • De noodzaak tot het hebben van een beheersplan wordt teruggeschroefd. Enkel bij grote of langdurige werkzaamheden aan beschermde goederen waarvoor een meerjarenpremie-overeenkomst wordt afgesloten, blijft een beheersplan nodig. Ook wanneer u een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure aanvraagt, moet u beschikken over een goedgekeurd beheers- of onderhoudsplan.

 

 • De berekening van het premiepercentage wordt aangepast. De erfgoedpremie wordt als volgt berekend:
  • Het basispremiepercentage bedraagt 40%;
  • Er kan een verhoogde premie van 60% worden toegekend aan:
   • Erkend open erfgoed
   • Beschermde religieuze gebouwen in gebruik voor een erkende eredienst, mits er een actueel goedgekeurd kerkenbeleidsplan is
   • Maalvaardige molens
   • ZEN [zonder economisch nut] -erfgoed
   • Onderwijsgebouwen
   • Beschermde goederen met een publieksfunctie in eigendom van lokale besturen.

 

 • Daarbij kan een bijkomende premie van 10% worden verkregen bij beschermde goederen waarin geïnvesteerd werd in regelmatig onderhoud en dagelijks beheer. Daarvoor dient u wel over een goedgekeurd onderhouds- of beheersplan te beschikken, dat de voorbije vijf jaar integraal uitgevoerd moet zijn.

Het is vooralsnog niet gekend wanneer deze wijzigingen precies in werking treden en of er overgangsmaatregelen worden aangekondigd. Bovendien zijn de wijzigingen hierboven niet de enige. U kan een volledig overzicht terugvinden op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed (www.onroerenderfgoed.be/beleid-en-regelgeving).

 

Meer info:

Martijn Willems (coördinator bouwkundig erfgoed IOED k.ERF, martijn@kerfgoed.be)

Nieuwsoverzicht
Naar top