Gemeente Balen Gemeente Balen

Aanleg fietspaden N136: kruispunt Wezelbaan - Postelweg open op vrijdagavond 31 augustus tegen 30 km/u

vrijdag 31 augustus 2018
Het kruispunt Wezelbaan - Postelweg (ook wel gekend als kruispunt café Congo) wordt vrijdagavond 31 augustus rond 18u terug opengezet voor plaatselijk verkeer tegen 30 km/u. De schoolgaande jeugd kan met de fiets gewoon passeren. Er zijn tijdelijke verkeerslichten aangebracht.

Het kruispunt is opengesteld richting Wezel, Gompel en Rauw. Nog niet richting Balen. In die fase is men nog volop aan het werk (zie verder). 

De vooropgestelde timing is nipt niet gehaald: de toplaag van het asfalt werd nog niet aangelegd. Hierdoor ligt er nog steenslag en steken de riooldeksels nog wat uit. Het autoverkeer moet daarom tegen een aangepaste snelheid (30 km/u) het kruispunt passeren om schade aan de eigen wagen te vermijden.

 

Nog hinder door plaatsing verkeerslichten

Omdat de volgende weken het Agentschap Wegen en Verkeer de definitieve verkeerslichten installeert en de aannemer de opritten van de bewoners aanwerkt, is bijkomende hinder nog mogelijk. Er is ook nog geen straatverlichting. Daarom raden we niet-plaatselijk verkeer aan om de bestaande omleiding (via Soef, Gerheide, Balen-Neetlaan, Stevensvennenstraat en Bankei) te blijven volgen.

 

Vertraging in de werken

De gemeentebesturen van Balen en Mol betreuren ten zeerste dat de timing niet werd gehaald. We hadden het ook liever anders gezien en hebben er voortdurend bij alle partners van deze werken (Agentschap Wegen en Verkeer, aannemer en nutsmaatschappijen) op aangedrongen om de werken tijdig af te ronden tegen het begin van het nieuwe schooljaar.

De werken aan dit kruispunt liepen echter vertraging op doordat het Agentschap Wegen en Verkeer de bestaande verkeerslichten een week later dan gepland weghaalde. Ook heeft Proximus haar nutsleidingen aan het kruispunt laattijdig weggehaald. De werklieden van de aannemer stelden alles in het werk om alsnog de deadline te halen: het kruispunt was klaar om vandaag afgewerkt te worden. Maar door een interne communicatiefout van de asfaltcentrale van de aannemer kan de toplaag van het asfalt vandaag onmogelijk gelegd worden. We zijn hiervan gisterennamiddag (donderdag) pas op de hoogte gebracht.

 

Asfaltlaag ’s nachts

De gemeentebesturen zitten bijzonder verveeld met deze gang van zaken, maar we werkten samen met de partners bovenstaande oplossing uit die tegemoet komt aan de omwonenden en gebruikers van het kruispunt. Door het openstellen van het kruispunt aan 30 km/u kunnen zowel de schoolgaande fietsers, als de drukke verbindingen van de Lijnbussen en het plaatselijk autoverkeer, het kruispunt tegen een aangepaste snelheid passeren.

Er is afgesproken met de aannemer om de toplaag van het asfalt ’s nachts aan te leggen. Op deze manier beperken we de hinder voor de fietsers, de bussen en het autoverkeer. Wanneer dat juist zal gebeuren, wordt binnenkort beslist. De exacte uitvoeringsdatum communiceren we van zodra deze gekend is.

 

Werken in fase 1 gaan door

De werken in fase 1 (Rijsberg - Rijsbergdijk) gaan gewoon. Momenteel is daar in het deel tussen het kruispunt met Breden Els en het kruispunt met Wezelbaan de weg volledig opgebroken.

 

Meer info:

Alle info over dit project op www.balen.be/wegenwerken.

Bekijk hier het algemeen overzicht van de werken N136

Nieuwsoverzicht
Werken kruispunt Wezelbaan

Contact

Dienst openbare werken/Technische dienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 17u - 20u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
technische.dienst@balen.be