Gemeente Balen Gemeente Balen

Inspraak over aanpak stikstof

donderdag 16 augustus 2018

Om de mogelijke effecten van het PAS-programma (Programmatische Aanpak Stikstof) op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Van 16 augustus t.e.m. 16 oktober kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

Je kan de nota hier downloaden of inkijken bij de milieudienst op het gemeentehuis, bij het Departement Omgeving en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel. Tot en met 16 oktober kan je je opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer (‘Plan-MER PAS (PL257)’ Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL of mer@vlaanderen.be).

Info: www.mervlaanderen.be, 1700 (gratis)

Nieuwsoverzicht

Contact

Milieudienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be