Gemeente Balen Gemeente Balen

Recreatie- en oppompverbod kanaal van Beverlo: gevaar voor gezondheid

woensdag 08 augustus 2018
Er zijn mogelijk toxische blauwalgen aangetroffen op het kanaal van Beverlo. De gouverneur verbiedt er elke vorm van zachte recreatie (vissen, zwemmen, kajakken, kanovaren,…) en het oppompen van water voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Laat ook geen honden zwemmen.

De blauwalgen vormen een mogelijk risico voor de volksgezondheid, aangezien ze toxische stoffen afscheiden die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water.

Ook het besproeien van gewassen kan potentieel gevolgen inhouden voor de volksgezondheid, aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig kunnen blijven. De verstuivingswolk bij besproeiing kan ook hinderlijk zijn voor omwonenden. 

Dit verbod geldt eveneens voor het volledige kanaal Bocholt-Herentals (voor 9 augustus was dit enkel van sluis 3 in Mol tot aan de grens met de provincie Limburg: km 29,3 - 27,4) en het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (sinds 10 augustus).

Zwemmen in water met een drijflaag van blauwalgen is beslist af te raden, zowel voor mens als dier (bv. honden). 

Pleziervaart valt niet onder 'zachte recreatie', dus dit is nog wel toegelaten. Je hebt geen rechtstreeks contact met het water. Vermijd echter ook dan nog contact met het water (of was je direct erna), bv. bij de trossen na het aan- of afmeren van de boot. 

 

Hoelang geldt dit verbod?

Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang de bacteriën in het water aanwezig zullen blijven. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is alvast niet zinvol. De Vlaamse waterwegbeheerder en de Vlaamse Milieumaatschappij volgen de situatie op de voet en nemen regelmatig nieuwe stalen voor bijkomend onderzoek.

 

Wat zijn blauwalgen?  

Blauwalgen of cyanobacteriën leven in zoet water en kunnen dus ook voorkomen in (zwem)vijvers en kanalen. Ze groeien het best in warm water en komen vooral tijdens warme zomers tot bloei, net wanneer veel mensen willen genieten van recreatie in en op het open water.
Bij bloei vormen de bacteriën een drijflaag, die zichtbaar wordt als een blauwgroene tot roodbruine, olieachtige laag, drijvend op het wateroppervlak. Als de cyanobacteriën volop bloeien en de drijflaag dikker wordt, dan drijven de cyanobacteriën dichter bij elkaar en vormen ze een stinkende brij. De blauwalgen sterven dan massaal af en scheiden giftige stoffen af. Deze giftige stoffen kunnen bij hoge concentraties schadelijk zijn voor mens en dier.

 

Schadelijk voor mens en dier: (water)vogels, honden, kleine kinderen,...

In de eerste plaats worden dieren ziek, zoals watervogels. Maar ook honden lopen risico omdat zij met open bek zwemmen.
Zwemmers, vissers en watersporters kunnen blootgesteld worden aan te hoge concentraties gif, zowel door het inslikken van water als door contact met de drijflaag via de huid of de ogen. Vooral (kleine) kinderen zijn gevoelig voor vergiftiging door hun snellere stofwisseling, en doordat zij vaker water inslikken bij het spelen en het zwemmen.

 

Gezondheidsrisico’s van blauwalgen

De gifstoffen uit de cyanobacteriën kunnen bij mensen hoofdpijn, misselijkheid, braken, diarree, maagkrampen, oog- , oor- en huidirritaties, en ook blaren op de lippen veroorzaken.

Vooral kinderen, ouderen en mensen met een slechte gezondheid kunnen daar last van krijgen.
Het gif kan de huid irriteren, maar dringt niet door de huid. De pigmenten (kleurstoffen) van de bacteriën kunnen wel sterke allergische reacties veroorzaken bij contact met de huid.

De gezondheidsklachten beginnen binnen de twaalf uur na het zwemmen, en duren ongeveer vijf dagen. Daarna verdwijnen ze vanzelf. Bij ernstige gezondheidsklachten kun je toch het best je huisarts raadplegen.
Ben je in aanraking geweest met blauwalgen, spoel je dan direct na het zwemmen goed af, ook onder je badkleding.

In tegenstelling tot blauwalgen zijn de groene algen (slierten), die ook veel voorkomen in vijvers en kanalen, onschuldig. Ze zijn hooguit hinderlijk tijdens het zwemmen.

(bron gezondheidsinformatie: gezondheid.be) 

Nieuwsoverzicht
Kanaal van Beverlo

Contact

Veiligheid

Open vandaag: 9u - 12u en van 17u - 20u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
veiligheid@balen.be