Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: Loranne Mols (Sint-Odradastraat 9)

dinsdag 07 augustus 2018

Besluit van de Deputatie inzake de beslissing over een omgevingsvergunning van Loranne Mols,  met als contactadres Koolmeesstraat 1 bus A te 2400 Mol

 

 

InternNummer:          2018/4 OMV

ProjectNummerDA:    OMV_2018003992

 

 

 

De aanvraag ingediend door Loranne Mols met als contactadres Koolmeesstraat 1 bus A te 2400 Mol, werd per beveiligde zending ontvangen op 15 januari 2018.

 

Deze aanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

 

Voorwerp van de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een eigendom gelegen, Sint-Odradastraat 9, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nr. 905M.

 

De aanvraag omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen:

omvormen van een schuur tot feestzaal

 

Besluit:

Vergunning wordt verleend aan de aanvraag ingediend door Loranne Mols voor de in het omgevingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen.

 

De plannen en het omgevingsdossier waarop deze aanvraag gebaseerd is, maken integraal deel uit van de vergunning.

 

DATUM VERGUNNING: 12 juli 2018

 

 

Op 12 juli 2018 heeft de Deputatie een omgevingsvergunning afgegeven. Iedereen kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis – bouwdienst.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen derden en belanghebbenden binnen de 45 dagen (na aanplakking van de beslissing) beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Informatie hierover kan bekomen worden op de bouwdienst van de gemeente.

De beslissing werd op 2 augustus 2018 overgeschreven in het vergunningenregister.

 

Datum aanplakking : 7 augustus 2018

 

Meer info over de beroepsmogelijkheden via 'downloads' hieronder

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 17u - 20u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be