Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: Telenet Group (Endstraat)

dinsdag 24 juli 2018

Besluit van de Vlaamse overheid inzake de beslissing over een omgevingsvergunning van Philippe Tips namens Telenet Group, Neerveldstraat 105 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

 

 

InternNummer:          2018/66 OMV

ProjectNummerDA:    OMV_2017011418

 

 

 

De aanvraag ingediend door Philippe Tips namens Telenet Group, Neerveldstraat 105 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, werd per beveiligde zending ontvangen op 4 april 2018.

 

Deze aanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

 

Voorwerp van de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een eigendom gelegen, Endstraat ZN, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie B nr. 1227C.

 

De aanvraag omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen:

plaatsen van een telecommunicatiestation (3 masten) op bestaande watertoren

 

Besluit:

Vergunning wordt verleend aan de aanvraag ingediend door Philippe Tips namens Telenet Group voor de in het omgevingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen.

 

De plannen en het omgevingsdossier waarop deze aanvraag gebaseerd is, maken integraal deel uit van de vergunning.

 

DATUM VERGUNNING: 10 juli 2018

 

 

Op 10 juli 2018 heeft de Vlaamse overheid een omgevingsvergunning afgegeven. Iedereen kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis – bouwdienst.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen derden en belanghebbenden binnen de 45 dagen (na aanplakking van de beslissing) bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen tegen deze beslissing.  Informatie hierover kan bekomen worden op de bouwdienst van de gemeente.

De beslissing werd op 10 juli 2018 overgeschreven in het vergunningenregister.

 

Datum aanplakking : 20 juli 2018

 

Meer info over de beroepsmogelijkheden via 'downloads' hieronder

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be