Gemeente Balen Gemeente Balen

Vandalisme aan het skatepark

vrijdag 20 juli 2018
Onze sportdienst stelde met spijt vandalisme vast aan het nieuwe skatepark op de Bleukens: de poort werd opengewrongen, de omheining werd vernield, sproeiers voor de pas aangelegde grasmatten werden gesaboteerd,... Als dit nog gebeurt, zal het skatepark voor onbepaalde tijd worden gesloten.

Het gemeentebestuur roept alle gebruikers van het skatepark op om de afspraken te respecteren. 

Zo kan het skatepark vrij gebruikt worden tussen 9u en 21u30. De poorten openen en sluiten automatisch. Er is een signaal dat de sluitingstijd aankondigt. Om veiligheidsredenen is het niet toegelaten om buiten de openingsuren gebruik te maken van het skatepark. Het kan verleidelijk zijn om in de zomerperiode bij warme temperaturen ook 's avonds nog te skaten, maar er is overdag ruim voldoende tijd om gebruik te maken van dit park. 

Vernielen van poort en omheining

Dat er nu skaters en/of steppers zich buiten de openingsuren toch toegang verschaffen tot het skatepark door de poort te forceren of de omheining te vernielen, is bijzonder betreurenswaardig. Van de poort werd de motor vernield en het besturingssysteem ontregeld dat zorgt voor het automatisch openen en sluiten van die poorten. De omheining werd open gewrongen op bepaalde plaatsen. Op deze manier wordt ernstige schade toegebracht aan deze gloednieuwe sportinfrastructuur, waar heel wat skaters en steppers lang op hebben zitten wachten. 

Saboteren van sproeiers voor nieuwe grasmatten

Ook werd er (ondanks de oproep) meermaals vastgesteld dat de sproeiers voor de pas aangelegde grasmatten aan de kant werden gegooid, gesaboteerd met een schroevendraaier of zelfs vernield. Het regelmatig besproeien van de nieuwe grasmatten met water is van cruciaal belang, zeker in deze droge zomerperiode. Zo niet zal het gras afsterven en zal de hele investering van enkele duizenden euro's opnieuw moeten gebeuren, inclusief de sluiting van het skatepark voor een langere periode voor een heraanleg. Het gemeentebestuur herhaalt nogmaals de oproep om de sproeiers niet te verplaatsen. 

Sluiting indien vandalisme aanhoudt

Het gemeentebestuur betreurt deze vormen van vandalisme. Zeker omdat het vernielingen zijn door enkelingen aan een sportinfrastructuur waar velen wel met respect gebruik van maken.

Het gemeentebestuur hoopt dat iedereen zich terug aan de afspraken gaat houden. Anders zal het genoodzaakt zijn om passende maatregelen te nemen, mogelijk zelfs de sluiting van het skatepark voor onbepaalde tijd (bv. minstens totdat de grasmatten voldoende sterk zijn). Het hoopt natuurlijk dat deze maatregelen niet nodig zijn en dat alle gebruikers zelf voldoende respect tonen voor de sportinfrastructuur en de afspraken rond het gebruik. Als je inbreuken vaststelt, mag je dit altijd melden bij de sportdienst. 

Nieuwsoverzicht
skater (c) You Tube

Contact

Sportdienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 17u - 20u
adres
Hoolsterberg 362490 Balen
tel.
014/74 41 51
e-mail
sportdienst@balen.be