Gemeente Balen Gemeente Balen

Olmen21: voorstelling woonomgevingsplan voor Olmen-centrum

maandag 11 juni 2018

In september 2016 was er in Olmen een ontbijtworkshop om te brainstormen over een woonomgevingsplan ('masterplan') voor Olmen. Mede door deze workshop zijn de eerste krijtlijnen voor het masterplan uitgetekend. Die werden in maart 2017 voorgelegd aan de inwoners van Olmen. Daarna werd het feitelijke woonomgevingsplan uitgewerkt. Hierin staat beschreven hoe we Olmen in de toekomst zien. Dit plan wordt voorgesteld aan de inwoners van Olmen op donderdag 21 juni om 20u in parochiecentrum d' Olmense Mèt (Olmense Markt 9). Inschrijven vóór 19 juni via olmen21@balen.be.

 

Brief aan de inwoners van Olmen (dd. 7 juni 2018)

 

Beste inwoner van Olmen,

 

We willen u graag uitnodigen voor de voorstelling van het woonomgevingsplan voor Olmen op donderdag 21 juni 2018 om 20u in het parochiecentrum d’Olmense Mèt (Olmense Markt 9).
Dit woonomgevingsplan is de uitkomst van het inspraaktraject ‘Olmen21’ waarbij we samen met heel wat inwoners van Olmen nagedacht hebben hoe we in de 21ste eeuw in het centrum van Olmen willen wonen.
Het traject ging in april 2016 van start met een enquête die polste naar de woonwensen van de Olmenaars. In september 2016 konden zij zich tijdens een ontbijtworkshop uitspreken over de kwaliteiten en werkpunten van het dorpscentrum. Op basis van deze gegevens werd er een masterplan opgemaakt dat gepresenteerd werd op 14 maart 2017. Dat masterplan is vervolgens vertaald in een woonomgevingsplan Olmen waarin beschreven staat hoe we Olmen in de toekomst zien.

Wat is een woonomgevingsplan?
Verschillende woonomgevingen hebben in Olmen elk hun eigen bouw- en ontwikkelingsrichtlijnen gekregen. Het is dan voor de toekomstige (ver)bouwer en ontwikkelaar duidelijk wat toegelaten en gestimuleerd wordt om het toekomstbeeld van Olmen geleidelijk aan te realiseren.
Het is een dynamisch document dat de komende jaren op geregelde tijdstippen kan bijgestuurd worden. Op deze manier wil het gemeentebestuur een duurzaam woonbeleid voeren zodat het landelijke, groene, ecologische karakter van Olmen behouden blijft, net als een betaalbaar woningaanbod.

Nieuwsgierig? Kom op donderdag 21 juni om 20u dan zeker eens luisteren. Gelieve hiervoor in te schrijven vóór 19 juni 2018 via olmen21@balen.be of 014/74 40 81 (tijdens de openingsuren).
Wij kijken alvast uit naar je komst.

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - Olmen 21

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 81
e-mail
olmen21@balen.be