Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning: Joost Smets (Balen-Neetlaan & Kloosterplein 1)

dinsdag 12 juni 2018

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING TOT VERKAVELEN VAN GRONDEN

 

InternNummer :           A2018/6 OMV

ProjectNummer DA :    OMV_2018055087

 

 

Joost Smets, Bosend 59 te 2470 Retie heeft/hebben een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning tot verkavelen van gronden.

 

Kort omschreven gaat het over het verkavelen van een perceel in 3 loten voor vrijstaande ééngezinswoningen.

 

De aanvraag heeft als adres Balen-Neetlaan  en Kloosterplein 1 en als kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie B nrs. 1325/2 B32, 1325/2 H22 en 1325/2 K37.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de/het College van burgemeester en schepenen.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 13 juni 2018 tot en met 12 juli 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres : Vredelaan 1 – 2490 Balen of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van Burgemeester en Schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be