Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning: Jonas Vertessen (Scheps 1)

dinsdag 12 juni 2018

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG TOT OMGEVINGSVERGUNNING

 

InternNummer :           2018/111 OMV

ProjectNummer DA :    OMV_2018061633

 

 

Jonas Vertessen, Scheps 1 te 2490 Balen heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.

 

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een woonhuis met functiewijziging (praktijk).

 

De aanvraag heeft als adres Scheps 1 en als kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie D nrs. 580F en 580G.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het College van burgemeester en schepenen.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 13 juni 2018 tot en met 12 juli 2018 ter inzage bij de gemeentelijke bouwdienst, op volgend adres : Vredelaan 1 – 2490 Balen of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van Burgemeester en Schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 17u - 20u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be