Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning: Benedictus Belmans (Misseweg)

dinsdag 05 juni 2018

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG TOT OMGEVINGSVERGUNNING

 

InternNummer :           2018/113 OMV

ProjectNummer DA :    OMV_2018064301

 

 

Benedictus Belmans, Fierkens-Heikant 34 te 3910 Neerpelt heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.

 

Kort omschreven gaat het over het vellen van een bos (regularisatie).

 

De aanvraag heeft als adres Misseweg ZN en als kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie B nr. 778B.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het College van burgemeester en schepenen.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 6 juni 2018 tot en met 5 juli 2018 ter inzage bij de gemeentelijke bouwdienst, op volgend adres : Vredelaan 1 – 2490 Balen of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van Burgemeester en Schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 17u - 20u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be