Gemeente Balen Gemeente Balen

Openbaar onderzoek inventaris bouwkundig erfgoed

maandag 28 mei 2018

Het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid actualiseert dit jaar de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen. Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 1 juni t.e.m. 30 juli 2018, krijgt iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren in te dienen.

De inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen lijst een aantal historisch waardevolle gebouwen op (niet te verwarren met beschermde monumenten). In Balen gaat het bijvoorbeeld over de meeste beeldbepalende gebouwen rond het marktplein in het Centrum.

De vaststelling van deze inventaris is niet nieuw, maar zal deze keer voor het eerst gebeuren volgens de bepalingen in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Dit decreet schrijft een nieuwe procedure voor: iedereen krijgt nu de kans om tijdens een openbaar onderzoek bezwaren of opmerkingen te formuleren.

 

Dossier raadplegen

Het dossier kan geraadpleegd worden:

  • Op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed
  • In de bibliotheek van het agentschap (Havenlaan 88, 1000 Brussel) van maandag tot vrijdag doorlopend van 9u tot 17u (gesloten op 11 juli)
  • In het Anna Bijnsgebouw (Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen) na telefonische afspraak op 03/224 62 10

 

Opmerkingen of bezwaren indienen

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden (het plan met de aanduidingen, de benaming en de erfgoedkenmerken) kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team administratie en procedures (Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel). Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

 

Meer info:

Martijn Willems (coördinator bouwkundig erfgoed IOED k.ERF, martijn@kerfgoed.be) of agentschap Onroerend Erfgoed (inventaris@onroerenderfgoed.be, 02/553 16 50)

Nieuwsoverzicht