Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning: André Kemps (Vennen 8)

dinsdag 29 mei 2018

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG TOT OMGEVINGSVERGUNNING

 

InternNummer :           2018/107 GEM

ProjectNummer DA :    OMV_2018055778

 

 

André Kemps, Vennen 8 te 2490 Balen heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.

 

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een schuur en vellen van 3 bomen - melding klasse 3.

 

De aanvraag heeft als adres Vennen ZN en als kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie B nrs. 1935 en 1935/2 .

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het College van burgemeester en schepenen.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 30 mei 2018 tot en met 28 juni 2018 ter inzage bij de gemeentelijke bouwdienst, op volgend adres : Vredelaan 1 – 2490 Balen of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van Burgemeester en Schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be