Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: Britt Hofer (Groenstraat 1)

dinsdag 22 mei 2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen inzake de beslissing over een omgevingsvergunning van Britt Hofer, Groenstraat 1 te 2490 Balen

 

 

InternNummer:          2018/94 OMV

ProjectNummerDA:    OMV_2018052130

 

 

 

De aanvraag ingediend door Britt Hofer, Groenstraat 1 te 2490 Balen, werd per beveiligde zending ontvangen op 30 april 2018.

 

Deze aanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

 

Voorwerp van de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een eigendom gelegen, Groenstraat 1, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie B nr. 429Y.

 

De aanvraag omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen:

verbouwen van een woonhuis en slopen van een bijgebouw

 

Besluit:

Vergunning wordt verleend aan de aanvraag ingediend door Britt Hofer voor de in het omgevingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen.

 

De plannen en het omgevingsdossier waarop deze aanvraag gebaseerd is, maken integraal deel uit van de vergunning.

 

DATUM VERGUNNING: 16 mei 2018

 

 

Op 16 mei 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning afgegeven. Iedereen kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis – bouwdienst.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen derden en belanghebbenden binnen de 30 dagen (na aanplakking van de beslissing) beroep instellen tegen deze beslissing (artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015). Informatie hierover kan bekomen worden op de bouwdienst van de gemeente.

De beslissing werd op 16 mei 2018 overgeschreven in het vergunningenregister.

 

Datum aanplakking : 22 mei 2018

 

 

Meer info over de beroepsmogelijkheden via 'downloads' hieronder

 

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be