Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning: Lore Eerlings (Balen-Neetlaan 59) en Leentje Dams (Wateringstraat 25)

dinsdag 15 mei 2018

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING TOT HET BIJSTELLEN VAN EEN VERKAVELING

 

InternNummer :           W2018/4 OMV

ProjectNummer DA :    OMV_2018048505

 

 

Leentje Dams, Wateringstraat 25 te 2490 Balen en Lore Eerlings, Balen-Neetlaan 59 te 2490 Balen hebben een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning tot het bijstellen van een verkaveling.

 

Kort omschreven gaat het over het bestemmingswijziging voor lot 6 en lot 19 naar ééngezinswoning met praktijk.

 

De aanvraag heeft als adres Balen-Neetlaan 59 en Wateringstraat 25 en als kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie B nrs. 1323A10 en 1323R10.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de/het College van burgemeester en schepenen.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 16 mei 2018 tot en met 14 juni 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres : Vredelaan 1 – 2490 Balen of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van Burgemeester en Schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be