Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning: Nyrstar Belgium (Zinkstraat 1)

woensdag 09 mei 2018

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

InternNummer :           2018/97 MIL1

ProjectNummer DA :    OMV_2018046668

 

 

Christel Goossens namens NYRSTAR BELGIUM, Zinkstraat 1 te 2490 Balen heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.

 

Kort omschreven gaat het over het uitbreiding van de bestaande milieuvergunning en bijstellen bijzondere voorwaarde.

 

De aanvraag heeft als adres Zinkstraat 1 en als kadastrale omschrijving  sectie C nrs. 1418R4, 1418N5, 1424G, 1427/2 B, 1428G2, 1428F2, 1431R2, 1431V2, 1431G3, 1431L3, 1431Y2, 1431K3, 1432A2, 1433B11, 1433X10, 1433L11, 1433H11, 1433P7, 1433A10, 1433M7, afdeling 2 sectie B nrs. 1325/2 A38 en 1325/2 W22.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is de Vlaamse overheid.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 9 mei 2018 tot en met 7 juni 2018 ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst, op volgend adres : Vredelaan 1 – 2490 Balen of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van Burgemeester en Schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

Nieuwsoverzicht

Contact

Milieudienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be