Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning: Swinnen Bouwprojecten (Veldstraat)

dinsdag 08 mei 2018

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

InternNummer :           2018/72 OMV

ProjectNummer DA :    OMV_2018035269

 

 

Jan Swinnen namens SWINNEN BOUWPROJECTEN, KMO-straat 9 te 2490 Balen heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.

 

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een handelsruimte en 10 appartementen.

 

De aanvraag heeft als adres Veldstraat  en als kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie B nr. 851W.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het College van burgemeester en schepenen.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 9 mei 2018 tot en met 7 juni 2018 ter inzage bij de gemeentelijke bouwdienst, op volgend adres : Vredelaan 1 – 2490 Balen of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van Burgemeester en Schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be