Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning: Johan Schoeters (Heivoort)

maandag 30 april 2018

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING TOT VERKAVELEN VAN GRONDEN

 

InternNummer :           A2018/3 OMV

ProjectNummer DA :    OMV_2018045792

 

 

Johan Schoeters, St.-Janstraat 16 te 2400 Mol heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning tot verkavelen van gronden.

 

Kort omschreven gaat het over het verkavelen van een perceel in 3 loten voor vrijstaande ééngezinswoningen.

 

De aanvraag heeft als adres Heivoort zn en als kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie C nrs. 238A.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van burgemeester en schepenen.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 2 mei 2018 tot en met 31 mei 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres : Vredelaan 1 – 2490 Balen of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van Burgemeester en Schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be